Je to dlouho známý argument, proč si ženy a muži nerozumí. Říká se, že ženy jsou z Venuše a muži z Marsu, a také se říká, že muži a ženy mají rozdílně sestavený mozek. Obě tyto teorie jsou zcela stejně nepravdivé.

·         Ženy mluví, muži loví
Podle mnoha lidí jsou ženy naprogramované geneticky k tomu, aby mluvily o pocitech, aby jednaly iracionálně a aby tíhly k emocím a tlachání o ničem, zatímco muži jsou stvořeni k tomu, aby byli čistě logičtí, aby analyzovali a vždy za všech okolností byli nad věcí a emocemi neovlivnění. Avšak podle nejnovějšího vědeckého výzkumu vychází najevo, že to není ani trochu pravda.
rozbor mozku

Metaanalýza

Jedná se o první výzkum tohoto druhu. Komplexní rozbor toho, jak je nebo není geneticky předurčený náš mozek k tomu, jak by měl nebo neměl analyzovat určitá data.

Čeho se metaanalýza týkala?
–          Výzkumu velikosti mozku
–          Struktury mozku obou pohlaví
–          Funkce hipokampu

Co je hipokampus?
Hipokampus se nachází v levé hemisféře mozku ve střední části spánkového laloku. Každý mozek obsahuje dva tyto hippokampy, jeden v levé a jeden v pravé hemisféře. Hipokampus hraje velmi podstatnou roli při ukládání nově nabytých informací, ale také přesunu informací z krátkodobé do dlouhodobé paměti. Také má na starosti orientaci v prostoru.

Jaká je funkce hipokampu v mužském a ženském mozku?
Jednalo se o jednu ze zásadních otázek, kterou si vědci kladli. Po průzkumu na více než dvaceti tisících lidech došli k závěru, že navzdory všemu, co si lidé v minulosti mysleli a vymysleli, v tom nijak velký rozdíl není. Tento názor, že muži a ženy mají rozdílné funkce mozku, odpovídají pouze stereotypickému pohledu na muže a na ženy.
líbání pod stromem
Tedy ženy jsou iracionální a emocionální, což souvisí s jejich hormonální hladinou, která umožňuje mužům mít potomky, a muži zas že jsou skvělí v orientaci v prostoru a jsou logičtí. Není to však pravda. Mezi funkcí hipokampu, velikostí mozku a strukturou mozku není mezi pohlavími jediný znatelný rozdíl.

Co má tedy na mozek vliv, když ne pohlaví?
–          Stres
–          Hormony
–          Věk