·         Na sociálním pojištění  (SP) odvádí zaměstnanec 6,5 % a zaměstnavatel 25 % z hrubé mzdy zaměstnance. SP se platí do max. vyměřovacího základu (VZ), jež pro rok 2017 činí
1 355 136 Kč.
·         Na zdravotním pojištění (ZP) odvádí zaměstnanec 4,5 % a zaměstnavatel 9 % z hrubé mzdy zaměstnance. Jestliže je VZ pro výpočet ZP nižší než minimální mzda ve výši 11 000 Kč,  musí zdravotní pojišťovna přesto obdržet částku 1 485 Kč, v takovém případě odvádí zaměstnavatel 9 % ze základu a zaměstnanec dopočet do částky 1 485 Kč, u pojištěnců, za které je plátcem stát (studenti ,  důchodci) nebo u lidí platící minimum z jiného příjmu se dopočet neprovádí. Pro platbu ZP není stanoven max. VZ
·         Daň z příjmu (DP)se počítá z takzvané superhrubé mzdy, což je hrubá mzda zaměstnance zvýšená o ZP a SP placené zaměstnavatelem za zaměstnance (celkem 34 %), superhrubá mzda se zaokrouhluje na stokoruny nahoru.
·         Sazba daně z příjmu fyzických osob činí 15 %. Z měsíční částky nad 112 928 Kč se platí ještě 7% solidární daň.
·         Aby bylo možné při výpočtu zálohy na daň z příjmu uplatnit daňové slevy (na poplatníka, studenta, invaliditu), musí být podepsáno prohlášení k dani(pověstný růžový papír). Podepsání prohlášení k dani je i nutností pro uplatnění daňového zvýhodnění na děti. Daňové slevy je možné v daném měsíci uplatnit pouze u jednoho zaměstnavatele.
·         V případě, že je daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmu, tak vzniká nárok na daňový bonus, a to ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a daní z příjmu fyzických osob. Max. může činit měsíční daňový bonus  5 025 Kč.
·         Dle daňové novely ze  4. dubna 2017 činí měsíční daňové zvýhodnění na první dítě 1 117 Kč, na druhé dítě
·         1 617 Kč a na třetí a další dítě 2 017 Kč.V měsících do účinnosti daňové novely se uplatňuje daňové zvýhodnění dle legislativy roku 2016. V ročním zúčtování daně za rok 2017 se však uplatní daňové zvýhodnění na děti za všechny měsíce roku 2017 již dle nové legislativy, tedy ve vyšší částce.
 počítání na kalkulačce
Praktický příklad: HM 100 000 Kč, 2 děti
Hrubá mzda ………………………………………………………………………… 100 000 Kč
SP 25% …………………………………………………………………………………   25 000 Kč
ZP (2/3 z 13,5%) …………………………………………………………………..     9 000 Kč   
Superhrubá mzda ……………………………………………………………….. 134 000 Kč (zaokrouhluje se na stovky nahoru)
Záloha na DP 15% ………………………………………………………………..   20 100 Kč
Sleva na poplatníka ……………………………………………………………..     2 070 Kč
Zvýhodnění na děti ……………………………………………………………..     2 734 Kč (1117 + 1617)
Záloha na daň po slevě ……………………………………………………….   15 296 Kč
české peníze
HM  – 6,5% SP – 4,5% ZP (1/3 z 13,5%)- DP = čistá mzda
100 000 Kč – 6500 Kč – 4500 Kč  – 15296 Kč  = 73 704 Kč
V tomto případě činí čistá mzda 73 704 Kč