Často se ptám sama sebe, co peníze pro tuto společnost vlastně znamenají. Ptáte se proč? Protože se říká, že peníze ničí lidský charakter. To podle mého názoru není tak úplně pravda. Jak může předmět ničit lidský charakter? A nemohou za to jen lidé, kteří ten předmět vlastní?

euro mince.jpg

Většinou lidé, kteří k penězům přičichnou, začnou žít jiným životem a nechovají se tak, jak by měli. Takovým lidem se pak vrací těžko zpátky skromnějšího života, protože se na život “na vysoké noze” rychle zvyká. Proč tomu tak je? Neměli by lidé, kteří mají mnoho peněz, pomáhat ostatním, kteří peníze potřebují a mají jich nedostatek? Bohužel této pomoci se potřební lidé dočkají málokdy a to bohužel v případech většinou jen na oko.

Když se kouknu na některé slavné osobnosti, neumí unést tíhu peněz. Někteří nevědí co s penězi, a

tak místo toho, aby pomáhali potřebným ve jménu vyšších cílů, “rozhazují” peníze za drogy a nepotřebné věci. Například jeden mladý raper utratil 350 000 dolarů za zlaté řetězy pro sebe a svou skupinu.

vzácný diamant.jpg

Peníze jsou největší nezbytností. Bez nich člověk nezaplatí účty, nájem, nekoupí si jídlo a pití, které potřebuje pro své přežití a ani oblečení.

Myslím si, že jsou peníze dobrým otrokem, ale špatným pánem. Ale takhle je to úplně u všeho.

Říká se, že si člověk za peníze štěstí nekoupí. To je podle mého názoru pravda, ale je lepší býti bez peněz a šťastný nebo žít luxusním životem, mít vše, na co si vzpomenete, ale nebýt šťastný?

Mnoho dětí v dnešní době nezná hodnotu peněz.

Dospělí studenti středních škol nepracují a berou peníze jen od rodičů. Když se osamostatní, neumí hospodařit, ani se postarat o sebe samého.

Peníze jsou nástroj moci.

Když někdo získá peníze svým vlastním úsilím, většinou si jich váží. Ten, kdo peníze například zdědí nezná jejich hodnu, a pak utrácí za zbytečnosti.