Bez některých řemeslných profesí by se naše společnost neobešla, a přesto se jim v naší soudobé společnosti nevěnuje tolik pozornosti, jakou by si zasloužily. Kupříkladu takový instalatér. Jen stěží si poradíte v havarijních situacích jako amatér, protože nemáte potřebné vybavení, zkušenosti, znalosti a také potřebnou vůli. Instalatéři jsou stále mezi některými lidmi považováni za někoho podřadného, za chlapy v laclových montérkách, kteří nevystudovali vysokou školu, a tak nemá význam se s nimi ani příliš dlouho vybavovat.

instalatérské řemeslo

Toto možná platilo před pár desítkami let za socialismu, tehdy se o instalatérech ve společnosti nechvalně vyslovovaly i některé filmy, které ještě tamní náladu mezi lidmi upevňovaly. Jenže tato doba je nenávratně pryč a spolu s ní i charakteristické negativní rysy instalatérského řemesla. Dnes je to naopak ve zcela opačném módu a ačkoli si to možná neuvědomujete, instalatér patří v současné době mezi elitu.

instalatérské rozvody

Instalatér si nemůže dovolit chybovat – když zahradník zapomene zasadit rostlinu mezi ostatní, nic tak zvláštního se nestane. Pokud zedník posune zdivo o pár milimetrů, možná si toho ani nevšimnete, ale jestliže instalatér špatně dotáhne šroubový spoj, neprověří těsnění, špatně svaří vodovodní potrubí anebo se něco podobného stane u plynového spotřebiče, bude z toho obrovský malér, který se musí ihned řešit.

Instalatérské práce nemůže provádět kde kdo – práce s vodovodními rozvody a zejména s plynovými spotřebiči vyžaduje tolik odborných specifik, že na to amatéři nemohou stačit. A jak už bylo řečeno, pokud by někdo z nich chyboval, což je docela pravděpodobné, mohlo by dojít k ohrožení života a majetku mnoha osob.

Instalatér za vámi přijede i v noci instalatéři vykonávají stejný nonstop servis, jako jednotky Integrovaného záchranného sboru, tedy hasičů, policie a lékařské záchranné služby.