Chcete uspořádat akci s parádním programem, který pobaví vÅ¡echny hosty? Sehnat v dneÅ¡ní dobÄ› kvalitní kapelu, případnÄ› i moderátora, je celkem problém. Skupin je spousta, ale o jejich kvalitách lze jen polemizovat. Proto by to chtÄ›lo nÄ›koho, kdo má výborné reference, a skvÄ›lou povÄ›st mezi diváky a posluchaÄi. Hudební kapela Timbre Music je ta správná volba.

Na poslech i k tanci

Tato spoleÄnost dokáže zajistit jednotlivá vystoupení, i celý program. VÅ¡e může být tematicky zaměřeno. Na firemních akcích, svatbách, Äi plesech mohou působit jako taneÄní orchestr, z veÄera mohou udÄ›lat velkou show, revival akce, a nebojí se ani programů pro dÄ›ti, které se na Timbre Music vždycky velmi těší. Každé vystoupení je tvoÅ™eno zábavnou formou, a úzký kontakt s diváky zaruÄí spokojenost na vÅ¡ech stranách. Jejich vystoupení se hodí na jakékoliv akce, kde se chtÄ›jí lidé bavit. Máte možnost uslyÅ¡et vÅ¡echny barvy hudby. Žádný žánr pro nÄ› není tabu. NahlédnÄ›te do referencí a zjistíte, že vystoupení této kapely si oblíbili lidé různého vÄ›ku i stylu.