ZvÄ›tÅ¡ené nosní mandle jsou Äastým problémem, který se objevuje u dÄ›tí různého vÄ›ku. Tento problém lze pÅ™itom Å™eÅ¡it jednoduchým zákrokem, který není bolestivý a hospitalizace pÅ™itom trvá jen nÄ›kolik dní. V naší klinice se pÅ™itom setkáte s jedineÄným způsobem toho zákroku a to pomocí Plazmy, kterou nevyužívá žádná jiná klinika v ÄŒeské republice. NaÅ¡i zkuÅ¡ení lékaÅ™i pÅ™itom pÅ™edem dokáží urÄit velikost nebezpeÄí a podle nÄ›ho zvolí potÅ™ebnou léÄbu. Zákrok Plazmou je pÅ™itom velmi úÄinný a zbaví tak vaÅ¡e dÄ›ti zvÄ›tÅ¡ených nosních mandlí velmi rychle.

Vyhledejte spolehlivou kliniku

Pro odstranÄ›ní mandlí je potÅ™eba zkuÅ¡ených lékařů, kteří se tímto oborem zabývají již dlouhou dobu a dokáží vám tak snadno pomoci. NaÅ¡e klinika vám takové lékaÅ™e nabídne a spolu s moderním zázemím mohou být nosní mandle tím nejmenším problémem. OdstranÄ›ní mandlí pÅ™itom provádíme jak laserem, tak i Plazmou a to dle přání pacienta. Oba zákroky jsou pÅ™itom bezbolestné a vaÅ¡e dítÄ› se tak nemusí niÄeho obávat. OdstranÄ›ní mandlí pÅ™itom není naším jediným zaměřením a lze tak u nás vyÅ™eÅ¡it spoustu zdravotních problémů.