Jak se mohou tyto dva pojmy vůbec dávat dohromady, určitě si říkáte, zatímco čtete nadpis. Ono není tak snadné na to přijít, ale zase to není zas takový rébus. Jedná se o jednoduchou matematiku. Něco, co sbližuje miliony lidí a něco, co je nejstarší řemeslo na světě. Dokonce i zvířecí říše zná jistou formu prostituce, pokud to tedy bereme jako úplatný sexuální styk. Někdy bychom se až divili, jak moc velký vliv mají na kulturu tyto ženy a muži lehkých mravů, ale vždycky, od jakživa, to byl sex, chtíč a vzrušení, které mávalo s uměním, nikdy to nebyly počestné mravy, jak by si přála katolická církev.
zábava blondýny

Lidská natura sama o sobě je posedlá erotismem

Kultura a erotika jsou stejně tak spojeny jako štětec a malba. Jen si vezměme výtvory kultur, které tu byly před námi – minimálně pět nálezů z deseti bude mít nějakou sexuální tématiku. A prostituce ostatně nebyla zas tak nevšední, ba právě naopak. Například v Antice se prostituce považovala sice za ne příliš vysoký post, avšak běžný a nijak nestigmatizovaný, byť se vědělo, že prostitutky pravděpodobně nebudou žádné zámožné ženy.
Stejně jako byli řečtí a římští básníci a divadelní herci okouzleni tímto povoláním, tak stejně tak se prostituce odrazila i v umění a kultuře jako takové mnohem později. Voltaire, Nietzsche, Amadeus, ti všichni si libovali. A nebyli sami – zástupy a zástupy mužů, ale i žen, využívaly prostituce.
zadek na obraze

Umění je totiž primordiální

Uměním vyjadřujeme naše nejniternější touhy a často jsou tyto touhy sexuálního rázu. Ostatně všechno na tomto světě by se dalo shrnout do dvou kategorií – to, co nemá nic společného se sexem a sex. A není nic mezitím. A na kultuře každých národů se to ostatně podařilo orazit, jistým způsobem. Sexuální potěšení a kurtizány byly múzami mnohých, byť dnešní společnost pohlíží poněkud jinak na toto nejstarší podnikání.