Je základem každého podniku, a bez něj nemůže fungovat. Používáme jej v omezené formě i v běžném životě. Řeč je samozřejmě o finančním účetnictví. Bez něj by podniky krachovaly a ani běžný člověk by na tom nebyl zrovna nejlépe.

Pomáhá nám totiž v mnoha nejrůznějších problémech. Tím, který podniky (ale i nás, běžné lidi) zajímá nejvíce, je porovnání příjmů a výdajů, tedy to, zda jsme dosáhli v předchozím období zisku.pytel s penězi

S tím se však pojí i otázka plánování, a to především u nás – víme, jaká částka bude na výplatní pásce. Víme také, jaké máme měsíční fixní výdaje – například nájem, plyn, energie a další. Z toho si snadno spočítáme, kolik nám po odečtení této částky zbude. Následně připočítáme i výdaje, které jsou sice nutné, avšak jejich výše je variabilní. Sem patří například jídlo. K výsledku přičteme částku ušetřenou v předchozích měsících a vidíme, kolik peněz máme k dispozici a kolik můžeme našetřit. Ano, i to je účetnictví, byť ve své nejprimitivnější podobě.

Firmy jej samozřejmě musí vést mnohem podrobněji a v souladu se zákonem. Veškeré faktury musí být zaevidované a lehce dohádatelné. Přesto je zde určitá variabilita v tom, jak jej podnik povede.

Tím asi nejběžnějším řešením bývají nejrůznější speciální účetní programy. Jsou rychlé, spolehlivé a vše velmi zjednodušují. Pokud jsou veškeré údaje zadány správně, pak je to nedocenitelný pomocník. Nejen že sám spočítá zisk, ale i daně i odvody za zaměstnance. Tím pádem je eliminována možnost, že se například účetní přepočítá, což se může, zvláště pokud je tam vyšší objem částek, přepočítá.daňový formulář

Na druhou stranu je zde fakt, že tyto programy nebývají zrovna nejlevnější a zvlášť majitelé malých podniků mají dojem, že je pro ně zbytečný. Své záznamy si tedy vedou ručně, či spíše v tabulkách v počítači. Je to samozřejmě levnější, neboť není třeba platit licenci ani kupovat nový program či jeho aktualizace pokaždé, když https://finance.idnes.cz/plyn-cmv-/archiv.aspx%3Fklic%3D448280 se změní zákon, ovšem klade to mnohem větší nároky na účetní.

Záleží tedy jen na vás, který způsob zvolíte. V každém případě si vše dobře rozmyslete, protože nesprávné rozhodnutí může vést až ke zkáze podniku. A to přeci nechceme, že?